Polityka prywatności

 

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEW związku tym informujemy,                        Administratorem danych osobowych jest Alegria Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie pod adresem Kopisto 1/244, 35-315 Rzeszów, tel; 609884884, mail restauracja@sportsbarbq.pl

  1. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Alegria Sp. z o.o. w ramach sprzedaży są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
  2. Dane osobowe osób korzystających z serwisu przetwarzane będą w celach marketingowych i informacyjnych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi) wyłącznie w razie wyrażenia przez nich zgody.
  3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.
  4. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest możliwość dostarczenia Ci zamówionego jedzenia za pośrednictwem systemu informatycznego a także organizacji dostawy i płatności online.
  5. Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych i archiwalnych np.: historia transakcji.
  6. Powyższe przetwarzanie oparte jest na Twojej zgodzie na takie przetwarzanie, a także prawnie usprawiedliwionym celu administratora jakim jest marketing własnych produktów. Jeżeli zamówisz u nas jedzenie podstawą prawną takiego przetwarzania będzie również łącząca nas umowa.
  7. Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak:dostawcom jedzenia, instytucjom obsługującym płatności online, firmom, które pomagają nam w utrzymaniu naszej strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internet itp.).
  8. Udzieloną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego możesz w każdej chwili odwołać, klikając właściwy link umieszczony bezpośrednio w każdym e-mailu marketingowym od nas, wysyłając do nas e-mail, wysyłając SMS lub osobiście w siedzibie lub lokalu firmy.
  9. Masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania błędnych danych osobowych, prawo do ograniczenia (blokowania) przetwarzania danych osobowych, prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do usunięcia danych osobowych, zwłaszcza gdy już nie są potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane lub jeśli odwołałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna dotycząca przetwarzania lub jeśli dane osobowe były przetwarzane nielegalnie, prawo do przenoszenia danych, tj. masz prawo do pozyskania danych osobowych, które nam dobrowolnie przekazałeś, w formie elektronicznej, możliwe.
Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).